Woonplaatsnaam

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/gegevenselement/Woonplaatsnaam-Verblijfsadres
type Gegevenselement
basisregistratie Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
definitie De door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een woonplaats toegekende benaming.
toelichting niet van toepassing
populatie Verblijfsadressen van in de WOZ geregistreerde belanghebbenden
herkomst Catalogus basisregistraties adressen en gebouwen, versie 2009 maar in incidentele gevallen worden ook niet BAG aanduidingen gebruikt.
eigenaar gemeente
kwaliteit goed via GBA of Handelsregister overgenomen uit BAG (Nummeraanduiding), jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen
authentiek nee
relaties niet van toepassing
wetgeving Wet waardering onroerende zaken, artikel 37a
Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, artikel 7
gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken.
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut van Verblijfsadres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset