Waarde

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/concept/Waarde
def:gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken. In artikel 10 en 11 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken is aangegeven welke bestuursorganen, respectievelijk derden (banken en verzekeraars) verder gebruik mogen maken van de informatie. Per afnemer is hier ook gespecificeerd voor welk doel zij de gegevens mogen gebruiken. In de artikelen 37c tot en met 37f van de Wet waardering onroerende zaken zijn de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van dit gegeven benoemd. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten onder andere een strikte doelbinding.
def:naam Waarde
def:toegankelijkheid Autorisatie
rdfs:label Waarde
skos:prefLabel Waarde

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
dataset van de WOZ
def:basisregistratie
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
rdf:type
Begrip
skos:inScheme
concepten/termen gebruikt in de WOZ

Relaties (inkomend)