Waarde

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/concept/Waarde
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
definitie
toelichting
populatie
herkomst
eigenaar
kwaliteit
authentiek
relaties
wetgeving
gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken. In artikel 10 en 11 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken is aangegeven welke bestuursorganen, respectievelijk derden (banken en verzekeraars) verder gebruik mogen maken van de informatie. Per afnemer is hier ook gespecificeerd voor welk doel zij de gegevens mogen gebruiken. In de artikelen 37c tot en met 37f van de Wet waardering onroerende zaken zijn de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van dit gegeven benoemd. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten onder andere een strikte doelbinding.
toegankelijkheid Autorisatie
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset