Verblijf buitenland

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/concept/Verblijf_buitenland
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
definitie De gegevens benodigd om een buitenlands adres weer te geven op een adreslabel.
toelichting niet van toepassing
populatie Verblijfsadressen buitenland van in de WOZ als belanghebbenden geregistreerde natuurlijke personen of vestigingen
herkomst Catalogus Basisregistratie WOZ
eigenaar gemeente
kwaliteit goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen
authentiek nee
relaties Natuurlijk persoon of Vestiging
wetgeving Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, artikel 7
gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken.
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut Adres buitenland (Verblijf buitenland)
Landcode (Verblijf buitenland)
Landnaam (Verblijf buitenland)
skos:broadMatch Adres
Buitenland
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset