Correspondentieadres

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/concept/Correspondentieadres
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
definitie De gegevens benodigd om een postbusadres correct weer te geven.
toelichting niet van toepassing
populatie Correspondentie adressen van in de WOZ als belanghebbenden geregistreerde niet-natuurlijke personen
herkomst Catalogus Basisregistratie WOZ
eigenaar gemeente
kwaliteit goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen
authentiek nee
relaties Niet-natuurlijke persoon
wetgeving Wet waardering onroerende zaken, artikel 37a
gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken.
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut Huisletter (Correspondentieadres)
Huisnummer (Correspondentieadres)
Huisnummertoevoeging (Correspondentieadres)
Naam openbare ruimte (Correspondentieadres)
Nummeraanduiding (Correspondentieadres)
Postadres postcode (Correspondentieadres)
Postadrestype (Correspondentieadres)
Postbus- of antwoordnummer (Correspondentieadres)
Postcode (Correspondentieadres)
Straatnaam - verkort (Correspondentieadres)
Woonplaatsnaam (Correspondentieadres)
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset