Aanduiding hoofdadres verblijfsobject

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/concept/Aanduiding_hoofdadres_verblijfsobject
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
definitie De identificatiecode nummeraanduiding waaronder het hoofdadres van een verblijfsobject, dat in het kader van de basisregistratie gebouwen als zodanig is aangemerkt, is opgenomen in de basisregistratie adressen
toelichting Met behulp van dit gegeven wordt aangegeven welk adres wordt aangemerkt als het hoofdadres van het verblijfsobject (zie ook het gegeven aanduiding nevenadressen). Het gegeven omvat niet de opname van de adresgegevens zelf. In de basisregistratie gebouwen wordt slechts de aanduiding (identificatiecode nummeraanduiding) opgenomen waaronder het betreffende adres in de basisregistratie adressen bekend is. Met deze aanduiding kunnen de feitelijke adresgegevens worden opgehaald uit de basisregistratie adressen. Voor de gebruikers van de registratie kan met behulp van technische oplossingen binnen de te gebruiken applicaties het feitelijke adres worden gepresenteerd in plaats van de genoemde identificatiecode nummeraanduiding.
populatie Alle verblijfsobjecten in de BAG worden gekoppeld aan één of meer WOZ-objecten. In de Basisregistratie WOZ wordt bij een aan een WOZ-object gekoppeld verblijfsobject ook het adres (Nummeraanduiding) vastgelegd
herkomst In Catalogus Basisregistratie WOZ overgenomen uit Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen, versie 2009. Het gregistreerde adres van de verblijfsobject in de BAG.
eigenaar gemeente
kwaliteit goed, komt uit BAG-WOZ-koppeling (WOZ-object isVerbondenMet verblijfsobject)
authentiek nee
relaties Verblijfsobject
wetgeving Wet waardering onroerende zaken, artikel 37a
gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken. In artikel 10 en 11 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken is aangegeven welke bestuursorganen, respectievelijk derden (banken en verzekeraars) verder gebruik mogen maken van de informatie. Per afnemer is hier ook gespecificeerd voor welk doel zij de gegevens mogen gebruiken. In de artikelen 37c tot en met 37f van de Wet waardering onroerende zaken zijn de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van dit gegeven benoemd. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten onder andere een strikte doelbinding.
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut Huisletter (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Huisnummer (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Huisnummertoevoeging (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Naam openbare ruimte (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Postcode (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Straatnaam - verkort (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Woonplaatsnaam (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset