Aanduiding hoofdadres standplaats

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/concept/Aanduiding_hoofdadres_standplaats
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
definitie De identificatiecode nummeraanduiding waaronder het hoofdadres van een standplaats, dat in het kader van de basisregistratie gebouwen als zodanig is aangemerkt, is opgenomen in de basisregistratie adressen.
toelichting Met behulp van dit gegeven wordt aangegeven welk adres wordt aangemerkt als het hoofdadres van de standplaats (zie ook het gegeven aanduiding nevenadressen). Het gegeven omvat niet de opname van de adresgegevens zelf. In de basisregistratie gebouwen wordt slechts de aanduiding (identificatiecode nummeraanduiding) opgenomen waaronder het betreffende adres in de basisregistratie adressen bekend is. Met deze aanduiding kunnen de feitelijke adresgegevens worden opgehaald uit de basisregistratie adressen. Voor de gebruikers van de registratie kan met behulp van technische oplossingen binnen de te gebruiken applicaties het feitelijke adres worden gepresenteerd in plaats van de genoemde identificatiecode nummeraanduiding.
populatie Alle standplaatsen in de BAG worden gekoppeld aan één of meer WOZ-objecten. In de Basisregistratie WOZ wordt bij een aan een WOZ-object gekoppelde standplaats ook het adres (Nummeraanduiding) vastgelegd
herkomst In Catalogus Basisregistratie WOZ overgenomen uit Catalogus basisregistratie adressen en gebouwen, versie 2009. Het gregistreerde adres van de verblijfsobject in de BAG.
eigenaar gemeente
kwaliteit goed, komt uit BAG-WOZ-koppeling (WOZ-object isVerbondenMet standplaats)
authentiek nee
relaties Standplaats
wetgeving Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken, artikel 7
gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken. In artikel 10 en 11 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken is aangegeven welke bestuursorganen, respectievelijk derden (banken en verzekeraars) verder gebruik mogen maken van de informatie. Per afnemer is hier ook gespecificeerd voor welk doel zij de gegevens mogen gebruiken. In de artikelen 37c tot en met 37f van de Wet waardering onroerende zaken zijn de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van dit gegeven benoemd. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten onder andere een strikte doelbinding.
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut Huisletter (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Huisnummer (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Huisnummertoevoeging (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Naam openbare ruimte (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Postcode (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Straatnaam - verkort (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Woonplaatsnaam (Aanduiding hoofdadres standplaats)
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset