Aanduiding WOZ-object

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/woz/id/concept/Aanduiding_WOZ-object
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
definitie De aanduiding van een WOZ-object zoals wordt weergegeven op de WOZ-beschikking
toelichting De aanduiding van het WOZ-object wordt, waar mogelijk overgenomen van een adres van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Met een (aanvullende) Locatieomschrijving wordt waar nodig de aanduiding uniek gemaakt.
populatie Alle onroerende zaken zoals gedefinieerd in artikel 16 van de wet WOZ (incl. de beeindigde onroerende zaken welke na 1 januari 2009 hebben bestaan). Ongebouwde objecten waarvoor geen waarde wordt vastgesteld worden niet opgenomen.
herkomst Catalogus Basisregistratie WOZ. Het geregistreerde adres van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats in de BAG, tenzij deze aanduiding niet uniek is. Met een (aanvullende) locatieomschrijving wordt de aanduiding dan uniek gemaakt.
eigenaar gemeente
kwaliteit goed, jaarlijks gecontroleerd door verzending beschikkingen
authentiek nee
relaties WOZ-object (heeft als aanduiding)
wetgeving Wet waardering onroerende zaken, artikel 37a
gebruiksvoorwaarden In artikel 37b van de Wet waardering onroerende zaken is bepaald dat afnemers die de WOZ-waarde gebruiken voor belastingheffing (gemeente, waterschap en Belastingdienst) dit gegeven mogen gebruiken. In artikel 10 en 11 van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken is aangegeven welke bestuursorganen, respectievelijk derden (banken en verzekeraars) verder gebruik mogen maken van de informatie. Per afnemer is hier ook gespecificeerd voor welk doel zij de gegevens mogen gebruiken. In de artikelen 37c tot en met 37f van de Wet waardering onroerende zaken zijn de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van dit gegeven benoemd. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten onder andere een strikte doelbinding.
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut Huisletter (Aanduiding WOZ-object)
Huisnummer (Aanduiding WOZ-object)
Huisnummertoevoeging (Aanduiding WOZ-object)
Locatieomschrijving (Aanduiding WOZ-object)
Naam openbare ruimte (Aanduiding WOZ-object)
Postcode (Aanduiding WOZ-object)
Straatnaam - verkort (Aanduiding WOZ-object)
Woonplaatsnaam (Aanduiding WOZ-object)
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset