Kentekenreglement, artikel 1

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/stelselcatalogus/id/regelgeving/Kentekenreglement/art_1
rdfs:label Kentekenreglement, artikel 1
skos:prefLabel Kentekenreglement, artikel 1

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
foaf:page
http://wetten.overheid.nl/1.0:c:BWBR0006951&hoofdstuk=1&artikel=1
owl:sameAs
jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=1&artikel=1
rdf:type
Wet- en regelgeving

Relaties (inkomend)

def:referentieWetgeving Correspondentie adres erkend bedrijf
Huisnummer
Huisnummer (Correspondentie adres erkend bedrijf)
Postcode (Correspondentie adres erkend bedrijf)
Postcode (Vestigingsadres erkend bedrijf)
Postcode/woonplaats (Correspondentie adres erkend bedrijf)
Postcode/woonplaats (Vestigingsadres erkend bedrijf)
RSI- woonplaats (Vestigingsadres erkend bedrijf)
RSI- woonplaats (Correspondentie adres erkend bedrijf)
RSI-huisnummer (Correspondentie adres erkend bedrijf)
RSI-huisnummer (Vestigingsadres erkend bedrijf)
RSI-postcode (Vestigingsadres erkend bedrijf)
RSI-postcode (Correspondentie adres erkend bedrijf)
RSI-postcode/woonplaats (Correspondentie adres erkend bedrijf)
RSI-postcode/woonplaats (Vestigingsadres erkend bedrijf)
RSI-straatnaam (Correspondentie adres erkend bedrijf)
RSI-straatnaam (Vestigingsadres erkend bedrijf)
RSI-straatnaam/huisnummer/toevoeging (Correspondentie adres erkend bedrijf)
RSI-straatnaam/huisnummerr/toevoeging (Vestigingsadres erkend bedrijf)
RSI-toevoeging huisnummer (Correspondentie adres erkend bedrijf)
RSI-toevoeging huisnummer (Vestigingsadres erkend bedrijf)
Straatnaam (Correspondentie adres erkend bedrijf)
Straatnaam (Vestigingsadres erkend bedrijf)
Straatnaam/huisnummer/toevoeging (Correspondentie adres erkend bedrijf)
Straatnaam/huisnummer/toevoeging (Vestigingsadres erkend bedrijf)
Toevoeging huisnummer (Correspondentie adres erkend bedrijf)
Toevoeging huisnummer (Vestigingsadres erkend bedrijf)
VSI - vestigingsstatus indicator (Vestigingsadres erkend bedrijf)
Vestigingsadres erkend bedrijf
Woonplaats - NEN (Vestigingsadres erkend bedrijf)
Woonplaats - NEN (Correspondentie adres erkend bedrijf)