Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/id/basisregistratie/WOZ
rdfs:label Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
skos:altLabel WOZ
skos:prefLabel Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
def:referentieWetgeving
Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
Wet waardering onroerende zaken
foaf:homepage
http://www.kadaster.nl/woz
foaf:page
Catalogus Basisregistratie WOZ
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie Aanduiding WOZ-object
Aanduiding hoofdadres ligplaats
Aanduiding hoofdadres standplaats
Aanduiding hoofdadres verblijfsobject
Aanduiding naamgebruik (naam gegeven partner)
Aanduiding naamgebruik (naamgegevens natuurlijk persoon)
Aanhef aanschrijving (naamgegevens natuurlijk persoon)
Adres buitenland (Verblijf buitenland)
Belang
Burgerservicenummer (naamgegevens natuurlijk persoon)
Correspondentieadres
Geboortedatum (naamgegevens natuurlijk persoon)
Gerelateerde kadastrale onroerende zaken
Geslachtsaanduiding (naamgegevens natuurlijk persoon)
Geslachtsnaam (naamgegevens natuurlijk persoon)
Geslachtsnaam partner (naam gegeven partner)
Geslachtsnaam partner (naamgegevens natuurlijk persoon)
Huisletter (Aanduiding WOZ-object)
Huisletter (Aanduiding hoofdadres ligplaats)
Huisletter (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Huisletter (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Huisletter (Correspondentieadres)
Huisletter (Verblijfsadres)
Huisnummer (Aanduiding WOZ-object)
Huisnummer (Aanduiding hoofdadres ligplaats)
Huisnummer (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Huisnummer (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Huisnummer (Correspondentieadres)
Huisnummer (Verblijfsadres)
Huisnummertoevoeging (Aanduiding WOZ-object)
Huisnummertoevoeging (Aanduiding hoofdadres ligplaats)
Huisnummertoevoeging (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Huisnummertoevoeging (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Huisnummertoevoeging (Correspondentieadres)
Huisnummertoevoeging (Verblijfsadres)
Indicatie geheim (naamgegevens natuurlijk persoon)
Kadastrale aanduiding (Gerelateerde kadastrale onroerende zaken)
Landcode (Verblijf buitenland)
Landnaam (Verblijf buitenland)
Locatieomschrijving (Aanduiding WOZ-object)
Locatieomschrijving (Verblijfsadres)
Naam aanschrijving (naamgegevens natuurlijk persoon)
Naam openbare ruimte (Aanduiding WOZ-object)
Naam openbare ruimte (Aanduiding hoofdadres ligplaats)
Naam openbare ruimte (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Naam openbare ruimte (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Naam openbare ruimte (Correspondentieadres)
Naam openbare ruimte (Verblijfsadres)
Nummeraanduiding (Correspondentieadres)
Nummeraanduiding (Verblijfsadres)
Postadres postcode (Correspondentieadres)
Postadrestype (Correspondentieadres)
Postbus- of antwoordnummer (Correspondentieadres)
Postcode (Correspondentieadres)
Postcode (Aanduiding WOZ-object)
Postcode (Aanduiding hoofdadres ligplaats)
Postcode (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Postcode (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Postcode (Verblijfsadres)
SoFi-nummer (naamgegevens natuurlijk persoon)
Straatnaam - verkort (Aanduiding WOZ-object)
Straatnaam - verkort (Aanduiding hoofdadres ligplaats)
Straatnaam - verkort (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Straatnaam - verkort (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Straatnaam - verkort (Correspondentieadres)
Straatnaam - verkort (Verblijfsadres)
Vastgestelde waarde
Verblijf buitenland
Verblijfsadres
Voorletters (naamgegevens natuurlijk persoon)
Voorvoegsel geslachtsnaam (naamgegevens natuurlijk persoon)
Voorvoegsel geslachtsnaam partner (naam gegeven partner)
Voorvoegsel geslachtsnaam partner (naamgegevens natuurlijk persoon)
WOZ-object
Waarde
Woonplaatsnaam (Aanduiding WOZ-object)
Woonplaatsnaam (Aanduiding hoofdadres ligplaats)
Woonplaatsnaam (Aanduiding hoofdadres standplaats)
Woonplaatsnaam (Aanduiding hoofdadres verblijfsobject)
Woonplaatsnaam (Correspondentieadres)
Woonplaatsnaam (Verblijfsadres)
naam gegeven partner
naamgegevens natuurlijk persoon
dct:publisher concepten/termen gebruikt in de WOZ