Handelsregister

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/id/basisregistratie/NHR
rdfs:label Handelsregister
skos:altLabel NHR
skos:prefLabel Handelsregister

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
def:referentieWetgeving
Handelsregisterregeling
Handelsregisterwet, artikel 1
foaf:homepage
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/handelsregisterwet/wat-is-het-nieuw-handelsregister/
foaf:page
http://www.kvk.nl/producten-bestellen/handelsregister-dataservice/documenten-gegevensinformatie
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

dct:publisher concepten/termen gebruikt in de NHR
def:basisregistratie (Eigen) vermogen
(statutaire)naam (Niet Natuurlijk Persoon)
Aansprakelijke
Aansprakelijkheidsverklaring
Aanvullende mededeling
Adres
Adres NaamPersoon
BSN (/Id) (Natuurlijk Persoon)
Bestuursfunctie
Bewindvoerder
Bezoekadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon
Bezoekadres Rechtspersoon
Bezoekadres Vestiging
Bijzondere deponering
Binnenlandsadres
Binnenlandse niet natuurlijk persoon
Buitenlandsadres
Buitenlandse Vennootschap
Buitenlandse niet natuurlijk persoon
Commerciële vestiging
Curator
Deponering
Eenmanszaak met meerdere eigenaren
Functievervulling
Functionaris bijzondere rechtstoestand
Gebeurtenis
Gemachtigde
Halfjaarkwartaalcijfers
Handelingsbekwaam
Instemming
Intrekking
Jaarrekening
Jaarrekening ongewijzigd vastgesteld
Jaarstuk
KvK-Nummer (Maatschappelijke Activiteit)
Locatie
Maatschappelijke Activiteit
Naam persoon
Natuurlijk Persoon
Niet Natuurlijk Persoon
Niet-commerciële vestiging
Onderneming
Ontheffing
Overblijvende aansprakelijkheid
Overige functionaris
Persoon
Postadres Buitenlandse Niet Natuurlijk Persoon
Postadres Rechtspersoon
Postadres Vestiging
Publiekrechtelijke functionaris
RSIN (Niet Natuurlijk Persoon)
Rechter commisaris
Rechtspersoon
Rechtspersoon in oprichting
Samenwerkingsverband
Vestiging
Woonadres Natuurlijk Persoon
aanduidingNaamgebruik (Natuurlijk Persoon)
adelijkeTitel (Natuurlijk Persoon)
adres (Adres)
bezoekadres (Vestiging)
datum Einde (Functievervulling)
datum aanvang (Functievervulling)
datum aanvang (Maatschappelijke Activiteit)
datum aanvang (Niet Natuurlijk Persoon)
datum aanvang (Onderneming)
datum aanvang (Vestiging)
datum einde (Maatschappelijke Activiteit)
datum einde (Niet Natuurlijk Persoon)
datum einde (Onderneming)
datum einde (Vestiging)
datum uitschrijving (Niet Natuurlijk Persoon)
datum voortzetting (Onderneming)
datumUitspraak handelingsbekwaam (Natuurlijk Persoon)
functie (Functievervulling)
geboortedatum (Natuurlijk Persoon)
geboorteland (Natuurlijk Persoon)
geboorteplaats (Natuurlijk Persoon)
geslachtsaanduiding (Natuurlijk Persoon)
geslachtsnaam (Natuurlijk Persoon)
geslachtsnaamPartner (Natuurlijk Persoon)
geëmigreerd (Natuurlijk Persoon)
handelsna(a)m(en) (Vestiging)
handelsna(a)men (Onderneming)
handlichting (handelingsbekwaam) (Natuurlijk Persoon)
huisletter (Binnenlandsadres)
huisnummer (Binnenlandsadres)
huisnummerToevoeging (Binnenlandsadres)
huwelijksdatum (handelingsbekwaam) (Natuurlijk Persoon)
land (Buitenlandsadres)
naam (Vestiging)
overlijdensdatum (Natuurlijk Persoon)
plaats (Binnenlandsadres)
postadres (Vestiging)
postbusnummer (Binnenlandsadres)
postcode (Binnenlandsadres)
postcodeWoonplaats (Buitenlandsadres)
rechtsvorm (Rechtspersoon)
rechtsvorm (Samenwerkingsverband)
rechtsvormcategorie (Buitenlandse Vennootschap)
regio (Buitenlandsadres)
straatHuisnummer (Buitenlandsadres)
straatnaam (Binnenlandsadres)
toevoegingAdres (Locatie )
typering hoofd-/nevenvestiging (Vestiging)
vestigingsnummer (Vestiging)
voornamen (Natuurlijk Persoon)
voorvoegselGeslachtsnaamPartner (Natuurlijk Persoon)
voorvoegselgeslachtsnaam (Natuurlijk Persoon)
woonadres (Natuurlijk Persoon)
zetel (Rechtspersoon)