Basisregistratie Kadaster

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/id/basisregistratie/BRK
rdfs:label Basisregistratie Kadaster
skos:altLabel BRK
skos:prefLabel Basisregistratie Kadaster

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
def:referentieWetgeving
Kadasterbesluit
Kadasterwet, artikel 48
foaf:homepage
http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRK.htm
foaf:page
Kennisbank Basisregistratie Kadaster
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie AKRKadastraleGemeenteCode (TypeKadastraleAanduiding)
Aantekening
AantekeningKadastraalObject
AantekeningRecht
AdresseerbaarObject
Appartementsrecht
AppartementsrechtSplitsing
BAGIdentificatie (AdresseerbaarObject)
BAGIdentificatie (NummerAanduiding)
BAGIdentificatie (OpenbareRuimte)
BAGIdentificatie (Woonplaats)
BSN (GeregistreerdPersoon)
Beslag
Bijlage
Bron
BuitenlandsAdres
Geboorte
GekozenWoonplaats
GeregistreerdPersoon
Geslacht
GezamenlijkAandeel
HoofdSplitsing
Hoofdzaak
Hypotheek
Ingezetene
KADBinnenlandsAdres
KADBuitenlandsAdres
KADNatuurlijkPersoon
KADNietNatuurlijkPersoon
KADPartner
KadasterVerzoek
Kadasterstuk
KadastraleGrens
Leidingnetwerk
Ligplaats
LijnOfBoogPropertyType
Locatie
Mandeligheid
MultiLineArc
Naam
NatuurlijkPersoon
NatuurlijkPersoonNaam
NietIngezetene
NietNatuurlijkPersoon
NummerAanduiding
Objectlocatie
ObjectlocatieBinnenland
ObjectlocatieBuitenland
Ondersplitsing
Ondertekenaar
OnroerendeZaak
OnroerendeZaakFiliatie
OpenbareRuimte
Overlijden
Partnerschap
Perceel
Persoon
PersoonsgebondenRecht
PostbusLocatie
Procedure
RechtspersoonNaam
RedenVerzoek
Signalering
SplitsingAfkoopErfpacht
Standplaats
Stuk
Stukdeel
Tenaamstelling
TenaamstellingFiliatie
TerInschrijvingAangebodenStuk
Tijdvakgeldigheid
TypeAfmetingSchip
TypeBreuk
TypeDeelEnNummer
TypeInhoud
TypeKadastraleAanduiding
TypeKoopsom
TypeLandinrichtingsrente
TypeOppervlak
TypePerceelnummerVerschuiving
TypeVermogen
Verblijfsobject
VlakOfMultiLijnPropertyType
Woonplaats
ZakelijkRecht
Zekerheidsrecht
aandeel (GezamenlijkAandeel)
aandeel (Tenaamstelling)
aandeelInBetrokkenRecht (Zekerheidsrecht)
aandeelInMandeligheid (Hoofdzaak)
aanduidingErfdienstbaarheid (AantekeningKadastraalObject)
aanduidingGegevensInOnderzoek (Procedure)
aanduidingNaamgebruik (GeregistreerdPersoon)
aanduidingNaamgebruik (KADNatuurlijkPersoon)
aard (Aantekening)
aard (Bijlage)
aard (GekozenWoonplaats)
aard (KadasterVerzoek)
aard (Leidingnetwerk)
aard (OnroerendeZaakFiliatie)
aard (Stukdeel)
aard (TenaamstellingFiliatie)
aard (TerInschrijvingAangebodenStuk)
aard (ZakelijkRecht)
aardBeslag (Stukdeel)
aardCultuurBebouwd (OnroerendeZaak)
aardCultuurOnbebouwd (OnroerendeZaak)
adellijkeTitelOfPredikaat (GeregistreerdPersoon)
adellijkeTitelOfPredikaat (KADNatuurlijkPersoon)
adres (BuitenlandsAdres)
adres (GekozenWoonplaats)
adres (KADBuitenlandsAdres)
appartementsrechtVolgnummer (TypeKadastraleAanduiding)
arcString (MultiLineArc)
bedrag (TypeKoopsom)
bedrag (TypeLandinrichtingsrente)
bedragErfpachtscanon (Stukdeel)
bedragTransactiesomLevering (Stukdeel)
bedragVorderingsbeslag (Stukdeel)
bedragZekerheidsstellingHypotheek (Stukdeel)
begindatumTijdvakGeldigheid (Tijdvakgeldigheid)
begrenzing (Aantekening)
begrenzing (Leidingnetwerk)
begrenzingDienendErf (Aantekening)
begrenzingHeersendErf (Aantekening)
begrenzingPerceel (Perceel)
belastMet (OnroerendeZaak)
beschikkingsbevoegdheid (Persoon)
betreftAantekeningKadastraalObject (Aantekening -> AantekeningKadastraalObject)
betreftAantekeningRecht (Aantekening -> AantekeningRecht)
betreftOZ (OnroerendeZaakFiliatie -> OnroerendeZaak)
betreftTenaamstelling (TenaamstellingFiliatie -> Tenaamstelling)
betrokkenPartner (Tenaamstelling -> NatuurlijkPersoon)
betrokkenPersoon (Aantekening -> Persoon)
betrokkenSamenwerkingsverband (Tenaamstelling -> NietNatuurlijkPersoon)
bewaardersverklaring (TerInschrijvingAangebodenStuk)
bijOfTegenover (KADBinnenlandsAdres)
boog (LijnOfBoogPropertyType)
breedte (TypeAfmetingSchip)
breedteNetwerkstrook (Leidingnetwerk)
bron (NummerAanduiding)
bron (OpenbareRuimte)
bron (Woonplaats)
burgerlijkeStaatTenTijdeVanVerkrijging (Tenaamstelling)
datumEinde (Procedure)
datumIngang (Procedure)
datumOntbinding (Partnerschap)
datumOverlijden (KADNatuurlijkPersoon)
datumOverlijden (Overlijden)
datumSluiting (Partnerschap)
deel (TypeDeelEnNummer)
deelEnNummer (TerInschrijvingAangebodenStuk)
deltaX (TypePerceelnummerVerschuiving)
deltaY (TypePerceelnummerVerschuiving)
diepgang (TypeAfmetingSchip)
documentdatum (Bron)
documentnummer (Bron)
eenheid (TypeInhoud)
eenheid (TypeVermogen)
einddatum (Aantekening)
einddatum (ZakelijkRecht)
einddatumTijdvakGeldigheid (Tijdvakgeldigheid)
eindjaar (TypeLandinrichtingsrente)
geboorte (GeregistreerdPersoon)
geboortedatum (Geboorte)
geboortedatum (KADNatuurlijkPersoon)
geboorteland (Geboorte)
geboorteland (KADNatuurlijkPersoon)
geboorteplaats (Geboorte)
geboorteplaats (KADNatuurlijkPersoon)
gekozenWoonplaats (Persoon -> GekozenWoonplaats)
geldtVoor (Tenaamstelling -> GezamenlijkAandeel)
gerelateerdeOpenbareRuimte (NummerAanduiding -> OpenbareRuimte)
gerelateerdeWoonplaats (NummerAanduiding -> Woonplaats)
gerelateerdeWoonplaats (OpenbareRuimte -> Woonplaats)
geslacht (GeregistreerdPersoon)
geslacht (KADNatuurlijkPersoon)
geslachtsaanduiding (Geslacht)
geslachtsaanduidingAanschrijving (Geslacht)
geslachtsnaam (KADNatuurlijkPersoon)
geslachtsnaam (KADPartner)
geslachtsnaam (Naam)
geslachtsnaam (NatuurlijkPersoonNaam)
geslachtsnaam (Ondertekenaar)
grenslijn (KadastraleGrens)
hartlijn (Leidingnetwerk)
heeft (KadasterVerzoek -> RedenVerzoek)
heeft (TerInschrijvingAangebodenStuk -> KadasterVerzoek)
heeftBetrekkingOp (AantekeningRecht -> PersoonsgebondenRecht)
heeftBijlage (Stuk -> Bijlage)
heeftPartnerschap (GeregistreerdPersoon -> Partnerschap)
heeftTekening (Appartementsrecht -> Stukdeel)
heeftTekening (ZakelijkRecht -> Stukdeel)
heeftVerenigingVanEigenaren (AppartementsrechtSplitsing -> NietNatuurlijkPersoon)
hoofdadres (AdresseerbaarObject -> NummerAanduiding)
huisLetter (KADBinnenlandsAdres)
huisNummer (KADBinnenlandsAdres)
huisNummerToevoeging (KADBinnenlandsAdres)
huisletter (NummerAanduiding)
huisnummer (NummerAanduiding)
huisnummertoevoeging (NummerAanduiding)
identificatie (Aantekening)
identificatie (AppartementsrechtSplitsing)
identificatie (KadasterVerzoek)
identificatie (Kadasterstuk)
identificatie (KadastraleGrens)
identificatie (Locatie)
identificatie (Mandeligheid)
identificatie (OnroerendeZaak)
identificatie (Persoon)
identificatie (PersoonsgebondenRecht)
identificatie (Stukdeel)
identificatie (TerInschrijvingAangebodenStuk)
identificatie (ZakelijkRecht)
inOnderzoek (GeregistreerdPersoon)
inOnderzoek (NummerAanduiding)
inOnderzoek (OpenbareRuimte)
inOnderzoek (Woonplaats)
indicatieAfschermingPersoonsgegevens (Persoon)
indicatieBijwerkingOpgeschort (Stukdeel)
indicatieCorrectie (Kadasterstuk)
indicatieDeelperceel (Perceel)
indicatieGeheim (GeregistreerdPersoon)
indicatieGeschat (TypeAfmetingSchip)
indicatieGeschat (TypeInhoud)
indicatieGeschat (TypeOppervlak)
indicatieMeerObjecten (TypeKoopsom)
indicatieOorspronkelijkObject (AantekeningKadastraalObject)
indicatieOverleden (KADNatuurlijkPersoon)
indicatieVerbeteringGewenst (TerInschrijvingAangebodenStuk)
is (Hoofdzaak -> OnroerendeZaak)
isAanvullingOp (Stukdeel -> Stukdeel)
isBelastMet (ZakelijkRecht -> ZakelijkRecht)
isBeperktTot (ZakelijkRecht -> Tenaamstelling)
isBestemdTot (ZakelijkRecht -> Mandeligheid)
isBetrokkenBij (ZakelijkRecht -> AppartementsrechtSplitsing)
isGebaseerdOp (Aantekening -> Stukdeel)
isGebaseerdOp (AppartementsrechtSplitsing -> Stukdeel)
isGebaseerdOp (Mandeligheid -> Stukdeel)
isGebaseerdOp (PersoonsgebondenRecht -> Stukdeel)
isOntstaanUit (ZakelijkRecht -> AppartementsrechtSplitsing)
isVanPersoon (PersoonsgebondenRecht -> Persoon)
isVermeldIn (Aantekening -> Stukdeel)
isVermeldIn (GekozenWoonplaats -> Stukdeel)
isVermeldIn (OnroerendeZaak -> Stukdeel)
isVermeldIn (Persoon -> Stukdeel)
isVermeldIn (PersoonsgebondenRecht -> Stukdeel)
kadastraleAanduiding (OnroerendeZaak)
kadastraleGemeente (TypeKadastraleAanduiding)
kadastraleGrootte (Perceel)
koopjaar (TypeKoopsom)
koopsom (OnroerendeZaak)
land (BuitenlandsAdres)
land (KADBuitenlandsAdres)
landWaarnaarVertrokken (NietIngezetene)
landinrichtingsblokID (OnroerendeZaak)
lengte (TypeAfmetingSchip)
lijn (LijnOfBoogPropertyType)
lineString (MultiLineArc)
locatie (OnroerendeZaak -> ObjectlocatieBinnenland)
locatieOmschrijving (KADBinnenlandsAdres)
metNaamOpenbaarRegister (NatuurlijkPersoon -> NatuurlijkPersoonNaam)
metNaamOpenbaarRegister (NietNatuurlijkPersoon -> RechtspersoonNaam)
metSignalering (TerInschrijvingAangebodenStuk -> Signalering)
multilijn (VlakOfMultiLijnPropertyType)
naam (GeregistreerdPersoon)
naam (KADNietNatuurlijkPersoon)
naam (RechtspersoonNaam)
naamPartner (Partnerschap)
nevenadres (AdresseerbaarObject -> NummerAanduiding)
noemer (TypeBreuk)
nummer (TypeDeelEnNummer)
nummerAanduidingStatus (NummerAanduiding)
officieel (NummerAanduiding)
officieel (OpenbareRuimte)
officieel (Woonplaats)
omschrijving (Aantekening)
omschrijving (Leidingnetwerk)
omschrijving (PersoonsgebondenRecht)
omschrijvingBetrokkenRecht (Zekerheidsrecht)
omschrijvingDeelpercelen (Perceel)
omschrijvingGekozenWoonplaats (Stukdeel)
omschrijvingKadastraleObjecten (Stukdeel)
omschrijvingOnderzoekErfdienstbaarheden (OnroerendeZaak)
omschrijvingTopografischeMutatie (Stukdeel)
omvat (Mandeligheid -> Hoofdzaak)
omvat (Stuk -> Stukdeel)
ondertekenaarOorspronkelijkStuk (TerInschrijvingAangebodenStuk -> Ondertekenaar)
ontstaanUitOZ (OnroerendeZaak -> OnroerendeZaakFiliatie)
ontstaanVanuit (Tenaamstelling -> TenaamstellingFiliatie)
openbareRuimteNaam (KADBinnenlandsAdres)
openbareRuimteNaam (OpenbareRuimte)
openbareRuimteStatus (OpenbareRuimte)
openbareRuimteType (OpenbareRuimte)
overgangsgrootte (OnroerendeZaakFiliatie)
overlijden (GeregistreerdPersoon)
partner (KADNatuurlijkPersoon -> KADPartner)
perceelLinks (KadastraleGrens -> Perceel)
perceelRechts (KadastraleGrens -> Perceel)
perceelnummer (TypeKadastraleAanduiding)
perceelnummerRotatie (Perceel)
perceelnummerVerschuiving (Perceel)
persoon (Signalering -> Persoon)
plaatscoordinaten (Perceel)
postbusnummer (PostbusLocatie)
postcode (KADBinnenlandsAdres)
postcode (NummerAanduiding)
postcode (PostbusLocatie)
postlocatie (Persoon -> Locatie)
rechtsvorm (KADNietNatuurlijkPersoon)
reden (RedenVerzoek)
redenDoorhalingTeboekstelling (Stukdeel)
redenOmschrijving (RedenVerzoek)
reeks (TypeDeelEnNummer)
regio (BuitenlandsAdres)
regio (KADBuitenlandsAdres)
registercode (TypeDeelEnNummer)
rustOpTenaamstelling (Zekerheidsrecht -> Tenaamstelling)
sectie (TypeKadastraleAanduiding)
soortGrootte (Perceel)
soortRegister (TypeDeelEnNummer)
standplaats (Ondertekenaar)
statusStukOR (TerInschrijvingAangebodenStuk)
statutaireZetel (KADNietNatuurlijkPersoon)
teller (TypeBreuk)
tijdstipAanbieding (TerInschrijvingAangebodenStuk)
tijdstipAanbiedingBijlage (Bijlage)
tijdstipOndertekening (TerInschrijvingAangebodenStuk)
tijdvakGeldigheid (Woonplaats)
tijdvakgeldigheid (NummerAanduiding)
tijdvakgeldigheid (OpenbareRuimte)
toekomstigeWoonlocatie (Persoon -> Objectlocatie)
toelichtingBewaarder (OnroerendeZaak)
toestandsdatumOnderzoekErfdienstbaarheden (OnroerendeZaak)
type (KadastraleGrens)
typeAdresseerbaarObject (NummerAanduiding)
uin (Leidingnetwerk)
van (Tenaamstelling -> ZakelijkRecht)
verklaringInzakeDerdenBescherming (Tenaamstelling)
verkregenNamensSamenwerkingsverband (Tenaamstelling)
vlak (VlakOfMultiLijnPropertyType)
voornamen (KADNatuurlijkPersoon)
voornamen (Naam)
voornamen (NatuurlijkPersoonNaam)
voornamen (Ondertekenaar)
voorvoegsels (Ondertekenaar)
voorvoegselsGeslachtsnaam (KADNatuurlijkPersoon)
voorvoegselsGeslachtsnaam (KADPartner)
voorvoegselsGeslachtsnaam (NatuurlijkPersoonNaam)
voorvoegselsgeslachtsnaam (Naam)
waarde (TypeInhoud)
waarde (TypeOppervlak)
waarde (TypeVermogen)
woonlocatie (Persoon -> Objectlocatie)
woonplaats (BuitenlandsAdres)
woonplaats (KADBuitenlandsAdres)
woonplaatsGeometrie (Woonplaats)
woonplaatsNaam (KADBinnenlandsAdres)
woonplaatsNaam (PostbusLocatie)
woonplaatsNaam (Woonplaats)
woonplaatsStatus (Woonplaats)
dct:publisher concepten/termen gebruikt in de BRK