Basisregistratie Grootschalige Topografie

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/id/basisregistratie/BGT
rdfs:label Basisregistratie Grootschalige Topografie
skos:altLabel BGT
skos:prefLabel Basisregistratie Grootschalige Topografie

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
def:referentieWetgeving
Wet basisregistratie grootschalige topografie
foaf:homepage
https://bgtweb.pleio.nl/
foaf:page
Gegevenscatalogus BGT 1.1
rdf:type
Basisregistratie

Relaties (inkomend)

def:basisregistratie Begroeid terreindeel
Functioneel gebied
Kunstwerkdeel
Onbegroeid terreindeel
Ondersteunend waterdeel
Ondersteunend wegdeel
Ongeclassificeerd object
Overbruggingsdeel
Overig bouwwerk
Pand
Plaatsbepalingspunt
Scheiding
Spoor
Tunneldeel
Waterdeel
Wegdeel
dct:publisher concepten/termen gebruikt in de BGT