Woonadres Natuurlijk Persoon

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/nhr/id/concept/Woonadres_Natuurlijk_Persoon
type BegripVoorkomen
basisregistratie Handelsregister
definitie Een Locatie die bij een NatuurlijkPersoon hoort
toelichting Een NatuurlijkPersoon heeft een woonadres relatie met een Adres. Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband
populatie Bevat de woonadressen van inschrijfplichtige natuurlijke personen. Deze natuurlijke personen zijn eigenaar van een onderneming of vervullen een relevante functie volgens de Hrw.
herkomst volgens opgaveplichtige en mogelijk GBA
eigenaar KvK/GBA
kwaliteit
authentiek ja
relaties NATUURLIJKPERSOON-ADRES
wetgeving Handelsregisterwet, artikel 10
Handelsregisterwet, artikel 15
gebruiksvoorwaarden Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3
toegankelijkheid Autorisatie
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset