Adres

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/nhr/id/concept/Adres
type BegripVoorkomen
basisregistratie Handelsregister
definitie Een Adres is een nadere aanduiding van een Locatie
toelichting Adresgegevens zijn alleen authentiek indien het een woonadres betreft van een NatuurlijkPersoon en de NatuurlijkPersoon eigenaar is van een eenmanszaak of deelneemt aan een Samenwerkingsverband of het een bezoekadres of postadres van een Vestiging betreft.
populatie Indien mogelijk overgenomen vanuit de BAG
herkomst volgens opgaveplichtige en mogelijk BAG
eigenaar KvK/BAG
kwaliteit
authentiek ja
relaties
wetgeving Handelsregisterwet, artikel 15
Handelsregisterwet, artikel 10
Handelsregisterwet, artikel 11
gebruiksvoorwaarden Adresgegevens van Natuurlijk persoon (functies Hrw art. 23, Hrb art. 51 lid 1) zijn afgeschermd voor marktpartijen o.b.v. Hrb art. 51 lid 3
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut adres (Adres)
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset