Geboorteplaats persoon

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Geboorteplaats_persoon-Natuurlijk_persoon
type Gegevenselement
basisregistratie Basisregistratie Personen
definitie De plaats waar de persoon is geboren
toelichting Een code, die aangeeft in welke gemeente de persoon is geboren of een buitenlandse plaats die aangeeft waar de persoon is geboren of een plaatsbepaling, die aangeeft waar de persoon is geboren
populatie Personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben dan wel personen die als niet-ingezetene zijn ingeschreven
herkomst Brondocumenten
eigenaar Gemeente van inschrijving dan wel de minister van BZK
kwaliteit Administratief 99% correct
authentiek ja
relaties Woonadres in Nederland Briefadres in Nederland Adres buitenland Partner Ouder Kind Woonland Buitenland
wetgeving Wet basisregistratie personen
gebruiksvoorwaarden Voor het gebruik van dit gegevenselement dient men over een autorisatiebesluit te beschikken. Voor meer info zie: <a href="http://www.bprbzk.nl/BRP/Basisregistratie_Personen/Gegevensverstrekking_uit_de_BRP">Gegevensverstrekking uit de BRP</a>
toegankelijkheid Autorisatie
attribuut van Natuurlijk persoon
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset