Woonadres in Nederland

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/concept/Woonadres_in_Nederland
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Personen
definitie Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon woont.
toelichting Alle personen die in Nederland verblijven hebben of een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres van een ander, in Nederland verblijvende persoon (de briefadresgever), die zorg draagt dat mededelingen en post de briefadreshouder bereiken.
populatie Personen die in Nederland verblijven en een woonadres hebben
herkomst Aangifte door of namens de persoon
eigenaar Gemeente van inschrijving
kwaliteit Administratief 99% correct
authentiek ja
relaties Natuurlijk persoon
wetgeving Wet basisregistratie personen
gebruiksvoorwaarden Niet van toepassing
toegankelijkheid Niet van toepassing
attribuut Aanduiding bij huisnummer (Woonadres in Nederland)
Datum aanvang adreshouding (Woonadres in Nederland)
Datum inschrijving in de gemeente (Woonadres in Nederland)
Functie adres (Woonadres in Nederland)
Gemeente van inschrijving (Woonadres in Nederland)
Gemeentedeel (Woonadres in Nederland)
Huisletter (Woonadres in Nederland)
Huisnummer (Woonadres in Nederland)
Huisnummertoevoeging (Woonadres in Nederland)
Identificatiecode nummeraanduiding (Woonadres in Nederland)
Identificatiecode verblijfplaats (Woonadres in Nederland)
Locatiebeschrijving (Woonadres in Nederland)
Naam openbare ruimte (Woonadres in Nederland)
Omschrijving van de aangifte adreshouding (Woonadres in Nederland)
Postcode (Woonadres in Nederland)
Straatnaam (Woonadres in Nederland)
Woonplaatsnaam (Woonadres in Nederland)
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset