Kind

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/concept/Kind
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Personen
definitie Kinderen van de persoon
toelichting Van een kind zijn de eigen persoonsgegevens opgenomen.
populatie Kinderen van personen die in Nederland verblijven of verbleven hebben, ook als de gegevens (deels) onbekend zijn. Bij personen waarvan de persoonslijst op 01-10-1994 formeel zijn ontstaan, geldt dat alleen de gegevens van kinderen die voor 01-01-1966 zijn geboren, altijd voorkomen.
herkomst Aangifte door of namens de persoon dan wel brondocumenten
eigenaar Gemeente van inschrijving
kwaliteit Administratief 99% correct
authentiek ja
relaties Natuurlijk persoon
wetgeving Wet basisregistratie personen
gebruiksvoorwaarden Niet van toepassing
toegankelijkheid Niet van toepassing
attribuut A-nummer kind (Kind)
Adellijke titel/predikaat kind (Kind)
Burgerservicenummer kind (Kind)
Geboortedatum kind (Kind)
Geboorteland kind (Kind)
Geboorteplaats kind (Kind)
Geslachtsnaam kind (Kind)
Voornamen kind (Kind)
Voorvoegsel geslachtsnaam kind (Kind)
skos:broadMatch Kind
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset