Briefadres in Nederland

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/concept/Briefadres_in_Nederland
type BegripVoorkomen
basisregistratie Basisregistratie Personen
definitie Het adres waar een in Nederland verblijvend persoon bereikbaar is als hij gebruik heeft gemaakt van het recht op een briefadres.
toelichting Alle personen die in Nederland verblijven hebben of een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres van een ander, in Nederland verblijvende persoon (de briefadresgever), die zorg draagt dat mededelingen en post de briefadreshouder bereiken.
populatie Personen die in Nederland verblijven en een briefadres hebben
herkomst Aangifte door of namens de persoon
eigenaar Gemeente van inschrijving
kwaliteit Administratief 99% correct
authentiek ja
relaties Natuurlijk persoon
wetgeving Wet basisregistratie personen
gebruiksvoorwaarden Niet van toepassing
toegankelijkheid Niet van toepassing
attribuut Aanduiding bij huisnummer (Briefadres in Nederland)
Datum aanvang adreshouding (Briefadres in Nederland)
Datum inschrijving in de gemeente (Briefadres in Nederland)
Functie adres (Briefadres in Nederland)
Gemeente van inschrijving (Briefadres in Nederland)
Gemeentedeel (Briefadres in Nederland)
Huisletter (Briefadres in Nederland)
Huisnummer (Briefadres in Nederland)
Huisnummertoevoeging (Briefadres in Nederland)
Identificatiecode nummeraanduiding (Briefadres in Nederland)
Identificatiecode verblijfplaats (Briefadres in Nederland)
Locatiebeschrijving (Briefadres in Nederland)
Naam openbare ruimte (Briefadres in Nederland)
Omschrijving van de aangifte adreshouding (Briefadres in Nederland)
Postcode (Briefadres in Nederland)
Straatnaam (Briefadres in Nederland)
Woonplaatsnaam (Briefadres in Nederland)
skos:broadMatch Adres
dcterms:isPartOf Stelselcatalogus dataset