Directe Links LOD Server Stelselcatalogus

Hieronder treft u de directe links naar de basisregistraties en begrippen.

Catalogus aanwezig

Registratie Link
Basisregistratie Personen (BRP) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BRP
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BAG
Handelsregister http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/NHR
Basisregistratie Kadaster (BRK) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BRK
Basisregistratie Topografie (BRT) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BRT
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BGT
Basisregistratie Voertuigen (BRV) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BRV
Basisregistratie Inkomen (BRI) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BRI
Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/WOZ
Polisadministratie http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/sectorregistratie/Polis

Geen Catalogus aanwezig of concept

Registratie Link
Basisregistratie Ondergrond http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BRO
Registratie Niet Ingezetenen http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/RNI
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/GBA
Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/overheid/doc/basisregistratie/BLAU

Directe Links Begrippen

Begrip Link
Adres http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Adres
Buitenland http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Buitenland
Kind http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Kind
Natuurlijk Persoon http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Natuurlijk_Persoon
Ouder http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Ouder
Partner http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Partner
Perceel http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Perceel
Vermogen http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Vermogen
Woonland http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/doc/concept/Woonland