Natuurlijk Persoon

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/id/concept/Natuurlijk_Persoon
def:definitie Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische.
rdfs:label Natuurlijk Persoon
skos:definition Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische.
skos:prefLabel Natuurlijk Persoon

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
rdf:type
ClusterBegrip
skos:exactMatch
http://www.w3.org/ns/person#Person
skos:inScheme
concepten/termen gebruikt in de CRD (compacte rijksdienst)
skos:semanticRelation
https://joinup.ec.europa.eu/release/core-person-vocabulary/100

Relaties (inkomend)

skos:broadMatch Eigenaar en/of houder van een voertuig
GeregistreerdPersoon
Ingezetene
KADNatuurlijkPersoon
Natuurlijk Persoon
NatuurlijkPersoon
NietIngezetene
naamgegevens natuurlijk persoon