Kind

Properties

identifier http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/crd/id/concept/Kind
def:definitie In het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.
rdfs:label Kind
skos:definition In het Verdrag inzake de rechten van het kind wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.
skos:prefLabel Kind

Relaties (uitgaand)

dct:isPartOf
dataset van de stelselcatalogus
rdf:type
ClusterBegrip
skos:inScheme
concepten/termen gebruikt in de CRD (compacte rijksdienst)
skos:semanticRelation
http://no-valid-base-found.com/http//data.europa.eu/core-vocabularies/Person/

Relaties (inkomend)