Begrip   Tijdvak

Registratie
Definitie
TIJDVAK duidt de periode aan waarover wordt aangegeven of gecorrigeerd. In een loonaangiftebericht kan van een tijdvak worden aangegeven of er voor dat tijdvak een volledige aangifte, aanvullende aangifte of tijdvakcorrectie wordt gedaan.
Authentiek
nee
Eigenaar
UWV; Belastingdienst; CBS
Relaties
Inkomstenopgave Werknemersgegevens Sector Risicogroep Inkomstenverhouding Initieel
Herkomst
Loonaangifte
Onderliggende gegevenselementen