Begrip   Specificatie Premie Sectorfonds

Registratie
Definitie
Een SPECIFICATIE PREMIE SECTORFONDS is een opgave van de in een COLLECTIEVE AANGIFTE verschuldigde premie sectorfonds per sectorrisicogroep
Authentiek
nee
Eigenaar
UWV; Belastingdienst; CBS
Relaties
Inkomstenopgave Tijdvak
Herkomst
Loonaangifte