Begrip   Natuurlijk Persoon

Registratie
Definitie
Een persoon die mens is.
Authentiek
nee
Eigenaar
UWV; Belastingdienst; CBS
Relaties
Inkomstenverhouding
Herkomst
Loonaangifte
Onderliggende gegevenselementen