Begrip   Inkomstenverhouding Initieel

Registratie
Definitie
Een inkomstenverhouding is een in een administratieve eenheid geregistreerde rechtsbetrekking tussen een inhoudings­plichtige en een natuurlijk persoon krachtens welke deze persoon loon of een uitkering ontvangt.
Authentiek
nee
Eigenaar
UWV; Belastingdienst; CBS
Relaties
Administratieve Eenheid Natuurlijk Persoon Inkomstenperiode Inkomstenopgave Sector Risicopremiegroep Inkomstenopgave
Herkomst
Loonaangifte