Begrip   Inkomstenopgave Sector Risicopremiegroep

Registratie
Definitie
De nominatieve gegevens per sector risicopremiegroep per inkomstenverhouding voor een aangiftetijdvak.
Authentiek
nee
Eigenaar
UWV; Belastingdienst; CBS
Herkomst
Loonaangifte