Inkomstenopgave

De gegevens van de daadwerkelijke aangifte in het aangiftetijdvak voor de inkomstenverhouding.

Toelichting: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Populatie: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Loonaangifte

Eigenaar: UWV; Belastingdienst; CBS

Authentiek: nee

Relaties: Inkomstenopgave Sector Risicopremiegroep; Inkomstenverhouding

Toegankelijkheid: Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.