Begrip   Administratieve Eenheid

Registratie
Definitie
Een administratieve eenheid is een door de Belastingdienst en UWV erkende organisatorische eenheid, die door een inhoudingsplichtige wordt gevoerd ter naleving van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen.
Toelichting
Er is geen strakke systematiek in gebruik voor het onderkennen van administratieve eenheden. Onderkennen van een administratieve eenheid kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op basis van vestiging of op basis van personeelscategorie, maar andere criteria zijn ook mogelijk. De Belastingdienst baseert zich hierbij meestal op de voorstellen die de werkgever dienaangaande zelf doet. De Datum aanvang administratieve eenheid is gelijk aan de Datum aanvang geldigheidsperiode administratieve eenheid van de eerste in de opeenvolgende reeks geldigheidsperioden van de administratieve eenheid (GELDIGHEIDSPERIODE ADMINISTRATIEVE EENHEID). De Datum einde administratieve eenheid is gelijk aan de Datum einde geldigheidsperiode administratieve eenheid van de laatste geldigheidsperiode in de opeenvolgende reeks geldigheidsperioden van de administratieve eenheid (GELDIGHEIDSPERIODE ADMINISTRATIEVE EENHEID).
Authentiek
nee
Eigenaar
UWV; Belastingdienst; CBS
Relaties
Inkomstenverhouding
Herkomst
Loonaangifte
Onderliggende gegevenselementen