typering hoofd-/nevenvestiging

NHR: typering hoofd-/nevenvestiging (Vestiging)

Definitie

Geeft of het een hoofd- of nevenvestiging betreft

Herkomst

Volgens opgaveplichtige

Populatie

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar

Gebruiksvoorwaarden

Het handelsregister is een openbaar register (Hrw art. 21) waardoor dit (niet) authentieke gegeven door een ieder mag worden ingezien.

Overig

  • Toelichting: Dit betreft geen attribuut in het handelsregister. De hoofdvestiging kan worden bepaald op basis van de relatie "Wordt geleid vanuit" tussen de Maatschappelijke Activiteit en de Vestiging
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: KvK
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.