handelsna(a)men

NHR: handelsna(a)men (Onderneming)

Definitie

De handelsn(a)men waaronder de Onderneming handelt

Herkomst

Volgens opgaveplichtige

Populatie

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar

Gebruiksvoorwaarden

Het handelsregister is een openbaar register (Hrw art. 21) waardoor dit (niet) authentieke gegeven door een ieder mag worden ingezien.

Overig

  • Toelichting: Een Handelsnaam is een naam waaronder een Onderneming of een Vestiging van een Onderneming handelt. Een Onderneming mag meerdere Handelsnamen hebben. De Vestiging heeft tenminste één, of meerdere, Handelsna(a)m(en) waarmee die naar buiten treedt. De Handelsnamen van de Onderneming zijn een opsomming van alle Handelsnamen van alle Vestigingen. Indien een Handelsnaam dubbel voorkomt zal deze slechts éénmaal worden getoond. Bij privaatrechtelijke Rechtspersonen is de statutaire naam altijd ook een van de Handelsnamen van de bijbehorende Onderneming.
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: KvK
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.