functie

NHR: functie (Functievervulling)

Definitie

Een nadere aanduiding van de Aansprakelijke.

Herkomst

Volgens opgaveplichtige

Populatie

Functievervullingsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende Persoon deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

T.a.v. de gegevenslevering geldt voor marktpartijen, notarissen, deurwaarders, advocaten en bestuursorganen dat zij niet kunnen zoeken of rangschikken op Natuurlijk Persoon (Hrw art. 28) Voor Bijzondere Bestuursorganen (Hrw art. 28) zijn er geen beperkingen.

Overig

  • Toelichting: Functievervullingsgegevens zijn alleen authentiek indien de betreffende Persoon deelneemt als maat, vennoot of lid van een rederij bij een Samenwerkingsverband.
  • Kwaliteit: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.
  • Eigenaar: KvK
  • Relaties: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.