Begrip   Voertuigmerk

Definitie
Van het voertuig: het merk
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
nee
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
Merk voertuig naam merkbESC-testhrijving merkcode merkcode voertuig motormerk typebESC-testhrijving voertuig
Herkomst
Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig
Populatie
In Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).