Voertuigclassificatie

BRV: Voertuigclassificatie (Voertuigcategorie)

Definitie

Codering voor de classificatie waartoe een voertuig behoort.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: De volgende waarden zijn van toepassing: 1 = personenauto 3 = bedrijfsauto 5 = bedrijfsauto met koppeling 6 = aanhangwagen (zonder de detaillering van 8 en 9) 7 = oplegger 8 = autonome aanhangwagen (was vroeger 6) 9 = middenasaanhangwagen (was vroeger 6) 12 = motorfiets 13 = motorfiets met zijspan 14 = driewielige motorcarrier (vervallen) 15 = lichte invalidenwagen (vervallen) 18 = driewielig motorvoertuig (wielen symmetrisch t.o.v. de lengte-as). 19 = bromfiets
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Voertuigcategorie