Begrip   Voertuigcategorie

Definitie
De voertuigcategorie tot welke het voertuig behoort
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
EEG/ECE voertuigcategorie EEG voertuigcategorie toevoeging voertuigclassificatie
Herkomst
Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig
Populatie
In Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).