Verplichtingen eigenaar

Gegevens omtrent verplichtingen welke een eigenaar van een voertuig op zich neemt

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen

Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Eigen inwinning via proces tenaamstellen

Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer

Authentiek: ja

Relaties: Kenteken handelaar; afgiftedatum kenteken handelaar; begindatum verplichtingen; begintijd verplichtingen; einddatum verplichtingen; eindtijd verplichtingen; soort voertuig verplichtingen; einddatum verplichtingennemer

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.