Begrip   Verplichtingen eigenaar

Definitie
Gegevens omtrent verplichtingen welke een eigenaar van een voertuig op zich neemt
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
Kenteken handelaar afgiftedatum kenteken handelaar begindatum verplichtingen begintijd verplichtingen einddatum verplichtingen eindtijd verplichtingen soort voertuig verplichtingen einddatum verplichtingennemer
Herkomst
Eigen inwinning via proces tenaamstellen
Populatie
Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).