Bromfiets typegoedkeuringsnummer

BRV: Bromfiets typegoedkeuringsnummer (Typegoedkeuring)

Definitie

Volgnummer dat een typegoedkeuring binnen een nationale bromfietscategorie uniek identificeert. De unieke identificatie binnen een Europese typegoedkeuringen gebeurt door middel van EEG-TGK-NR-23 samen met EEG-VAR-CODE en EEG-UITV-CODE (zie Richtlijn 2002/24/EG).

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Niet van toepassing
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Typegoedkeuring