Begrip   Typegoedkeuring

Definitie
Gegevens omtrent de typegoedkeuring
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
EEG basis goedkeuringsnummer EEG typegoedkeuringsnummer EEG typegoedkeuringsnummer voertuig EEG typegoedkeuringsnummer 2- of 3-wieler EEG uitbreiding goedkeuringsnummer EEG uitvoeringscode EEG variantcode bromfiets typegoedkeuringsnummer typegoedkeuringsnummer voertuig
Herkomst
Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig
Populatie
In Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).