Typegoedkeuring

Gegevens omtrent de typegoedkeuring

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: In Nederland gekentekende voertuigen

Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer

Authentiek: ja

Relaties: EEG basis goedkeuringsnummer; EEG typegoedkeuringsnummer; EEG typegoedkeuringsnummer voertuig; EEG typegoedkeuringsnummer 2- of 3-wieler; EEG uitbreiding goedkeuringsnummer; EEG uitvoeringscode; EEG variantcode; bromfiets typegoedkeuringsnummer; typegoedkeuringsnummer voertuig

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.