Tellerstand

BRV: Tellerstand

Definitie

De waarde van de tellerstand zoals bij een tellerstand opname is doorgegeven. De tellerstand is, afhankelijk van het aanleverende proces kort van tevoren daadwerkelijk afgelezen of gebaseerd op een schatting.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag, getoetst aan de wettelijke kaders met betrekking tot het Verstrekkingenbeleid. Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: De tellerstand is, afhankelijk van het aanleverende proces kort van tevoren daadwerkelijk afgelezen of gebaseerd op een schatting. Voor voertuigen die nooit een teller hebben (zoals aanhangwagens) wordt geen tellerstand geregistreerd. Voor oldtimers die geen teller hebben wordt op het registratiemoment vastgelegd dat er geen teller aanwezig is.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Status van de omstandigheden van een voertuig