Eerste toelatingsdatum (wereld)

BRV: Eerste toelatingsdatum (wereld)

Definitie

De datum waarop het voertuig voor de eerste keer - in het kentekenregister is tenaamgesteld, of - in een vergelijkbaar (buitenlands) register is ingeschreven, of - blijkens ambtelijke vaststelling in gebruik is genomen.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Deze datum is bedoeld om zo goed mogelijk de 'leeftijd' van het betreffende voertuig aan te geven. De datum eerste toelating geldt als startpunt voor de BPM, bepaling APK-plicht en de te hanteren technische eisen, waarbij de oudste datum prevaleert.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Registratiestatus van een voertuig