Afgiftedatum kenteken

BRV: Afgiftedatum kenteken (Registratiestatus van een voertuig)

Definitie

De datum waarop een kenteken aan een voertuig is toegekend.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Deze datum : a. ligt voor de datum eerste toelating (EERSTE-TOEL-DAT) indien de aanvraag loopt via de versnelde regeling of importeurs dateringsregeling of indien een definitief kenteken is toegekend in het kader van een voorlopig kentekenbewijs b. is de datum eerste toelating indien de aanvraag NIET loopt via de versnelde regeling of importeurs dateringsregeling EN het voertuig NIET eerder in een vergelijkbaar (buitenlands) register is ingeschreven, of c. ligt na de datum eerste toelating indien een voorlopig kentekenbewijs zonder definitief kenteken is afgegeven OF indien het voertuig eerder in een vergelijkbaar (buitenlands) register ingeschreven.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Registratiestatus van een voertuig