Registratiestatus van een voertuig

Registratiestatus van een gekentekend voertuig

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: In Nederland gekentekende voertuigen

Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer

Authentiek: ja

Relaties: Status voertuig begindatum; status voertuig einddatum; diefstal begindatum; diefstal einddatum; terugvinddatum; eerste inschrijvingsdatum (Nederland); eerste toelatingsdatum (Wereld); afgiftedatum kenteken; wet openbaarheid bestuur blokkade; status voertuigkern; status voertuigkern begindatum; soort blokkade code

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.