Begrip   Registratiestatus van een voertuig

Definitie
Registratiestatus van een gekentekend voertuig
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
Status voertuig begindatum status voertuig einddatum diefstal begindatum diefstal einddatum terugvinddatum eerste inschrijvingsdatum (Nederland) eerste toelatingsdatum (Wereld) afgiftedatum kenteken wet openbaarheid bestuur blokkade status voertuigkern status voertuigkern begindatum soort blokkade code
Herkomst
Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig
Populatie
In Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).