Begrip   Persoons ID nummer geregistreerde

Definitie
De persoonssleutel van de geregistreerde houder van een voertuig
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
Bedrijfsnummer bij kenteken bedrijfsnummer voorraad natuurlijke persoonssleutel geregistreerd rechtspersoonsnummer geregistreerd
Herkomst
Eigen inwinning via proces tenaamstellen
Populatie
Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).