Persoons ID nummer geregistreerde

De persoonssleutel van de geregistreerde houder van een voertuig

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen

Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Eigen inwinning via proces tenaamstellen

Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer

Authentiek: ja

Relaties: Bedrijfsnummer bij kenteken; bedrijfsnummer voorraad; natuurlijke persoonssleutel geregistreerd; rechtspersoonsnummer geregistreerd

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.