Begrip   Nummer van erkenning bedrijf

Definitie
Nummer waaronder het voor bedrijfsvoorraad erkende bedrijf staat ingESC-testhreven
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
Bedrijfsnummer bedrijfsnummer handelaar bedrijfsnummer hoofdvestiging bedrijfsnummer volmacht
Herkomst
Eigen inwinning via proces tenaamstellen
Populatie
Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).