Nummer van erkenning bedrijf

Nummer waaronder het voor bedrijfsvoorraad erkende bedrijf staat ingESC-testhreven

Toelichting: Niet van toepassing

Populatie: Alle aansprakelijkheden van in Nederland gekentekende voertuigen

Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).

Wetgeving:

Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Herkomst: Eigen inwinning via proces tenaamstellen

Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer

Authentiek: ja

Relaties: Bedrijfsnummer; bedrijfsnummer handelaar; bedrijfsnummer hoofdvestiging; bedrijfsnummer volmacht

Toegankelijkheid: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.

Gebruiksvoorwaarden: Deze informatie is nog niet aangeleverd door de basisregistratie.