Kleurcode

BRV: Kleurcode (Kleur)

Definitie

Code voor de kleur van een voer- of vaartuig.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Er zijn 14 kleurcodes 0 = Oranje; 1 = Rose; 2 = Rood; 3 = Wit; 4 = Blauw; 5 = Groen; 6 = Geel; 7 = Grijs; 8 = Bruin; 9 = Beige; 10 = Creme; 11 = Paars; 12 = Zwart; 13 = Diversen. De code 99 wordt gebruikt voor: 'Niet van toepassing'.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Kleur