Kenteken voor exportvoertuig

BRV: Kenteken voor exportvoertuig (Kenteken)

Definitie

Kenteken met beperkte geldigheidsduur, dat uitgereikt wordt voor een te exporteren voertuig, dat a) eerder 'normaal' in Nederland gekentekend geweest is (reguliere export) b) niet eerder in Nederland geregistreerd is en binnen of buiten Nederland moet worden gebracht (transito) Zie art. 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Niet van toepassing
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Kenteken