Soort toe te voegen object

BRV: Soort toe te voegen object (Inrichting van een voertuig)

Definitie

Code die het soort toegestaan aangebouwd object beschrijft.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig (deels)

Gebruiksvoorwaarden

Via open data kanaal beschikbaar (LPG) http://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Open-data.aspx en verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Mogelijke coderingen: -AS = AlcoholSlot -LP = LPG installatie -TA = TAchograaf -SB = SnelheidsBegrenzer -RL = roetfilter inbouw licht -RZ = roetfilter inbouw zwaar
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Inrichting van een voertuig