Hefasindicator

BRV: Hefasindicator (Inrichting van een voertuig)

Definitie

Indicator die aangeeft of een as geheven kan worden, d.w.z. zodanig omhoog bewogen dat de wielen tijdens het rijden het wegdek niet raken.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Openbaar; niet gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag; Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Deze mag alleen de waarde 'J' bevatten - voor bedrijfsauto als AS-NR-VRTG > 1 en AANT-ASSEN >= 3 en - voor aanhangwagen als AS-NR-VRTG > 0 en AANT-ASSEN >= 2. In de andere gevallen moet de waarde 'N' zijn
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Inrichting van een voertuig