Begrip   Inrichting van een voertuig

Definitie
Inrichting van een voertuig
Toelichting
Niet van toepassing
Authentiek
ja
Eigenaar
RDW Dienst Wegverkeer
Relaties
Inrichtingscode bijzonderheidscode voertuig bijzonderheid variabel deel aangedreven as code aantal staanplaatsen bus aantal zitplaatsen voertuig hefasindicator soort toe te voegen object weggedragcode
Herkomst
Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig
Populatie
In Nederland gekentekende voertuigen
Kwaliteit
Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).