Voertuig identificatienummer

BRV: Voertuig identificatienummer (Identificatienummer)

Definitie

Het nummer waarmee een voertuig uniek wordt geïdentificeerd.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie; gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag, getoetst aan de wettelijke kaders met betrekking tot het Verstrekkingenbeleid. Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Het is door de fabrikant of ambtshalve aangebracht in het voertuig. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek 'E. Identificatienummer'. Voor de volledige invoering van de WVW 1994 werd dit vermeld onder 'Chassisnummer' of 'Framenummer' (voor motorfietsen).
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Identificatienummer