Meldcode voertuig

BRV: Meldcode voertuig (Identificatienummer)

Definitie

De meldcode is samengesteld a.d.h.v. het Voertuigidentificatienummer n.l. de laatste 4 cijfers voorafgegaan door letters X indien het aantal cijfers < 4 is.

Herkomst

Eigen inwinning via proces kentekening en wijzigingen aan het voertuig of de omstandigheden van het voertuig

Populatie

In Nederland gekentekende voertuigen

Authentiek

ja

Toegankelijkheid

Autorisatie; gevoelig

Gebruiksvoorwaarden

Verstrekking op aanvraag, getoetst aan de wettelijke kaders met betrekking tot het Verstrekkingenbeleid. Artikel 43 Wegenverkeerswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/HoofdstukIV/3/Artikel43 en hoofdstuk 3 Kentekenreglement http://wetten.overheid.nl/BWBR0006951/geldigheidsdatum_18-02-2014#Hoofdstuk3

Overig

  • Toelichting: Het is dus een AFLEIDBAAR gegeven. Deze code wordt in combinatie met het kenteken gebruikt voor controle op het juiste voertuig. Op het huidige kentekenbewijs wordt dit gegeven vermeld onder de rubriek: 'Meldcode'.
  • Kwaliteit: Kwaliteitsborging via jaarlijkse audit, APK- en andere keuringen, terugmeldproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43c), correctie-/wijzigingsproces (Wegenverkeerswet 1994, artikel 43e).
  • Eigenaar: RDW Dienst Wegverkeer
  • Relaties: Identificatienummer